RODO

W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie” „Rodo”), spółka Af Solution Sp. z o.o. Sp-k K przekazuje informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych, podanych przez Państwa w związku
z korzystaniem z określonych funkcjonalności serwisu www.stonemaster.store (dalej jako „Serwis”) jest Af Solution Sp. z o.o. Sp-k K podczas kontaktów z Państwem, zbierzemy i będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe. Dane osobowe obejmują wszelkie informacje, dzięki którym możemy Państwa zidentyfikować jako konkretną osobę, np. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu. Zależy nam na ochronie Państwa prywatności. Państwa dane osobowe zostaną przez nas wykorzystane zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami związanymi z ochroną danych i prywatnością,

Możesz skontaktować się z nami pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Sitaniec 1, 22-400 Zamość lub poprzez wiadomość e-mail na adres: sklep@stonemaster.store
Twoje dane są przez nas jako Administratora przetwarzane w jednym bądź kilku poniższych celach:

zawarcie i wykonanie umowy, której Państwo są stroną lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, w tym: sprzedaż towarów lub usług, serwis posprzedażowy, świadczenie usług drogą elektroniczną np. newsletter, obsługa konta w serwisie www.stonemaster.store realizacja programów lojalnościowych, wyrażanie opinii, ocen lub komentarzy, obsługa różnych zgłoszeń (np. przez internetowy formularz kontaktowy), a także bieżący kontakt z Państwem w powyższym zakresie.

W takich przypadkach podstawą przetwarzania danych jest ich niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 b RODO).

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podstawą przetwarzania danych będzie również, ich niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ……

(art. 6 ust. 1 c RODO), a w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji, udostępnienie danych organom państwowym w granicach
i na podstawie przepisów prawa np. dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Af Solution sp. z o.o. Sp-k K. (art. 6 ust. 1 f RODO):

– marketing bezpośredni produktów i usług;

– wsparcie usług płatniczych, kredytowych lub ubezpieczenia zakupionego towaru;

– wykrywanie i przeciwdziałanie nadużyciom, dochodzenie lub obrona przez roszczeniami, a także prowadzenie postępowań przed organami władzy publicznej lub sądami;

– tworzenie analiz, zestawień, statystyk oraz archiwizacja, w tym zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa).

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta będzie podstawą przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 a RODO), a treść tej zgody każdorazowo będzie określać cel przetwarzania danych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie.

Jednym ze sposobów przetwarzania przez nas danych osobowych jest tzw. profilowanie, które polega na tym, że możemy w oparciu o Twoje dane tworzyć dla Ciebie profile preferencji i następnie dostosowywać treści wyświetlane w sklepie internetowym tak, aby odpowiadały Twoim potrzebom
i zainteresowaniom. Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
Jeżeli wyraziłaś/eś na to zgodę to przetwarzamy Twoje dane osobowe w drodze tzw. profilowania opisanego w pkt 5, w wyniku którego podejmujemy wobec Ciebie zautomatyzowane decyzje ze skutkiem prawnym np. przyznajemy Ci spersonalizowane rabaty zgodne z Twoimi preferencjami zakupowymi. Proces ten ma miejsce tylko w przypadku wyraźnego udzielenia przez Ciebie zgody.
Możemy także ujawniać Państwa dane osobowe (powierzyć ich przetwarzanie) stronom trzecim,
w tym w następujących okolicznościach:

operatorzy systemów informatycznych,
operatorzy systemów płatności,
operatorzy systemów sms i e-mail marketingu,
firmy logistyczne,
firmy kurierskie,
zewnętrzni dostawcy produktów,
podmiotom zewnętrznym, w tym policji oraz innym organom ścigania, upoważnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
stronom trzecim jeżeli będziemy zobowiązani do ujawnienia takich danych lub podzielenia się nimi, aby spełnić jakiekolwiek wymogi prawne lub w celu ochrony naszych praw

Zgromadzone przez nas pliki cookies są przetwarzane w celu ułatwienia Ci realizacji zamówienia (zapamiętują w serwisie dane o zalogowanym użytkowniku, zawartości koszyka), prowadzenia statystyk odwiedzin,

Twoje dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
Twoje dane osobowe będą przez Spółkę przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w pkt. 3 np. do zakończenia świadczenia na Twoją rzecz usługa newslettera lub przechowywania danych, zakończenia realizacji zamówienia, etc.
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:

a)dostępu do Twoich danych osobowych,

b)sprostowania Twoich danych osobowych,

c)usunięcia Twoich danych osobowych,

d)ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

e)wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,

f)przenoszenia Twoich danych osobowych,

g)wniesienia skargi do organu nadzorczego. t. j. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.